Mehanika tekočin: Kakšna je razlika med parnim tlakom in tlakom nasičenja?


Odgovor 1:

Parni tlak

Tlak nasičenosti.

lahko razumeti.

Parni tlak

pritisk

vopour

pri določeni temperaturi (recimo T).

Tlak nasičenosti

do temperature, imenovane nasičena temperatura (recimo T0)

enako

atmosferski

rdeča črta

prezrite vse druge vrstice

T

T

T0 (

Nasičen tlak.

parni tlak

nasičena temp

nasičen tlak


Odgovor 2:
V meteorologiji se izraz parni tlak pomeni delni tlak vodne pare v atmosferi, tudi če ni v ravnovesju, [14] in ravnotežni parni tlak je določen drugače. Meteorologi uporabljajo tudi izraz saturacijski parni tlak, da se nanašajo na ravnotežni parni tlak vode ali slanice nad ravno površino, da ga ločijo od ravnotežnega parnega tlaka, ki upošteva obliko in velikost vodnih kapljic in delcev v atmosferi. [ 15]

Odgovor 3:

Oba sta enaka, a način, kako definiramo ta dva, sta različna. na primer parni tlak: - ravnotežno stanje med tekočino in njihovo paro, tlak, ki ga ima par na površini tekočine ali posode.

Tlak nasičenja: -je tlak, tik pod katerim je voda začela izhlapevati.

Številčna vrednost bo skoraj enaka.