Kako lahko opišete razliko med neto prodajo in čistim dobičkom?


Odgovor 1:

Čista prodaja (v ameriškem računovodskem izkazu se to imenuje samo prodaja) je zgornja vrstica v izkazu poslovnega izida. Čista prodaja = vsa prodaja, ki ste jo dosegli z manj donosnosti in nadomestili za škodo itd.)

Od tega odštejete stroške za proizvodnjo blaga ali storitev, da dosežete bruto dobiček ali bruto dohodek

Od te številke odštejete stroške pod črto, kot so inženiring, trženje, splošno in upravno.

Nato odštejete amortizacijo in dosežete dobiček iz poslovanja (pogosto imenovan EBIT)

Od dobička iz poslovanja odštejemo obresti in davke za doseganje čistega dohodka (v Veliki Britaniji in nekaterih drugih evropskih državah se to včasih imenuje dobiček, ki ga je mogoče pripisati delničarjem).

Razlika med neto prodajo in čistim dobičkom so vsi stroški, povezani s poslom.