Kako se spomnite razlike med kationi in anioni?


Odgovor 1:

Med kationom in anionom obstaja preprosta, a pomembna razlika. Kationi so tiste vrste, ki na sebi nosijo pozitiven naboj ali pa jih izgubijo ektroni in imajo tako pozitiven naboj. Po drugi strani so Anion tiste vrste, ki nosijo negativni naboj in nastanejo s sprejemanjem elektronov drugih vrst. Tudi kationi so na splošno manjše v primerjavi z matičnim atomom, medtem ko so anioni večji.