Kakšna je razlika med obračunavanjem in realizacijo v računovodstvu?


Odgovor 1:

V računovodskem obračunu pomeni pripoznati dogodek / transakcijo v računovodskih izkazih, kar vključuje prenos vrednosti med dvema strankama, ne glede na to, ali je podjetje takoj prejelo denar ali ne za ta določen dogodek. Dogodek povzroči spremembo bodisi v razdelku Sredstva, obveznosti ali v kapitalu bilance stanja.

Po drugi strani realizacija pomeni prejem dejanskega denarja za transakcijo.

Torej, v sistemu nastanka poslovnega dogodka podjetje lahko ali ne prejme gotovine, vendar pa mora biti v času realizacije prejeto gotovino ali dogodek preračunan v denar za dokončno poravnavo posla.