Kakšna je razlika med pavšalno pogodbo in pogodbeno obrestno mero?


Odgovor 1:

NAROČILO LUMP SUM:

Pri tej vrsti pogodb mora izvajalec v določenem roku, ki mu ga predloži z razpisom, navesti določeno vsoto za izvedbo del, ki so bila v celoti upoštevana.

V oddelku je naveden tudi urnik tarif za različne predmete dela, ki ureja plačilo izvajalcu za morebitne dodatke in spremembe, ki so nastale v primerjavi s prvotnim delom. Po zaključku je treba celotno opravljeno primerjati in preveriti z risbami in specifikacijami.

MERITI IN DEMERITI

MERITI:

Kot celoten strošek dela, ki je bil znan že prej, lahko lastnik sklad pravočasno uredi.

Podrobne meritve opravljenega dela niso potrebne, razen v zvezi z dodatki in spremembami.

Dobiček izvajalcev je predvsem v času dokončanja. Zato želi izvajalec del čim prej dokončati. Ta koncept izvajalca sovpada s ciljem lastnika.

Ker je težko dobiti vmesno plačilo, izvajalec poskuša dokončati čim prej, da bi čim prej izvedel celotno plačilo in se odpravil na drugo podjetje. Lastnik ima tudi koristi od projekta, ki je bil končan predčasno ali pravočasno.

Zaradi dokončanja med izvajalci izvajalec poskuša delo prevzeti tudi z manj dobička, kar ima za posledico nizke stroške dela.

DEMERITI:

Lastnik si prizadeva za čim več dela od denarja, ki ga porabi, medtem ko si izvajalec prizadeva za čim večji dobiček od denarja, ki ga prejme, to povzroči konflikt interesov.

Zelo bistveno je, da je delo natančno določeno, specifikacije morajo biti v celoti določene, pogoji na mestu pa morajo biti v celoti pojasnjeni, sicer lahko kasneje nastanejo spori.

Za vsako vmesno plačilo vrednost opravljenega dela ne sme biti manjša od opravljenega plačila.

To je primerna oblika pogodbe, kjer se pričakujejo velike količine dodatkov in sprememb.

_____________________________________________

POGODBA O CENI

Pogodba o obrestni meri je znana tudi kot pogodba o ceni na enoto ali pogodba o razporedu. Pogodbeni izvajalec izvaja izvedbo del na osnovi postavk postavke postavke. Za posamezno postavko dela mora navesti tarifo na podlagi časovnega razporeda količin (tj. Računa s količino), ki ga je predložil oddelek. Znesek, ki ga mora prejeti izvajalec, je odvisen od dejansko opravljenih del. Plačilo izvajalcu se izvede na podlagi podrobnih meritev različnih predmetov dela, ki jih je dejansko opravil.

PRIMERNOST:

Pogodba o obrestni meri se najpogosteje uporablja za vse vrste inženirskih del vladnih podjetij, vključno z železniškim oddelkom. Primeren je za dela, ki jih je mogoče jasno razdeliti na različne predmete in količine pod vsako postavko je mogoče natančno oceniti.

MERITI IN DEMERITI

MERITI:

Ta metoda zagotavlja zelo natančno analizo stroškov in plačila izvajalcu, temelji pa tudi na podrobnih meritvah vsakega dejansko opravljenega predmeta, tako da je ta metoda bolj znanstvena.

Spremembe v risbah in količinah posameznega izdelka lahko spreminjate v skladu z zahtevami v dogovorjenih mejah.

Ob oddaji javnega naročila ni nujnega predložitve podrobnih risb. Pripravimo ga lahko kasneje.

Od izvajalca se zahteva, da v posameznih postavkah zapiše stopnjo posameznih postavk v številkah in besed, tako da med predložitvijo ponudbe ni mogoče sestaviti kartela.

Inženir lahko primerja cene, ki jih je navedel izvajalec, z razporedom stopenj tarif, ki jih pripravijo oddelki, da ugotovi, ali je ponudba neuravnotežena.

DEMERITI:

Kot je pametno predvidevanje ali morda zunanje informacije, lahko pogodbeni ponudnik za predmete, ki bodo verjetno povečani, in nizko stopnjo za predmete, ki se bodo verjetno znižali, naredi neuravnoteženo ponudbo in posledično lahko oddelki znatno izgubijo.

Primerjalna izjava o razpisih za predmetne postavke je bolj izčrpna, potreben pa je celovit in inteligenten pregled.

Izvajalec lahko nekatere predmete navaja z besedami, ki izključujejo naklepno predplačilo, da bi lahko posegali v cene.

Skupni stroški dela so znani šele po zaključku. Lastnik se lahko tako sooči s finančnimi težavami, če so končni stroški bistveno visoki.

Za podrobne meritve dela je potrebno dodatno osebje.

Obseg varčevanja z uporabo notranje kakovosti lahko izvajalca to pozove.


Odgovor 2:

Pavšalni znesek je znesek določen za pogodbeno storitev. Z drugimi besedami, uveljavljeno plačilo je določeno, ki ga je treba plačati, če je pogodbena obveznost izpolnjena.

V primeru pogodbe o obrestni meri se cena za vsak sestavni del pogodbe določi na osnovi enote. Na primer količina za vsak kvadratni meter ometa ali stopnja betoniranja na vsak kubični meter. In plačani znesek se izračuna na podlagi količine, pomnožene s pogodbeno stopnjo.

enostaven način za razlikovanje med njimi ali rušenje stare hiše bi lahko bilo v enem pavšalnem znesku

dogovorjen znesek in se plača po zaključku rušenja. Po drugi strani pa bi lahko med gradnjo hiše tam razdelili pogodbo s stopnjami, določenimi za vsak predmet del, potrebnih za gradnjo hiše.


Odgovor 3:

Pavšalni znesek je znesek določen za pogodbeno storitev. Z drugimi besedami, uveljavljeno plačilo je določeno, ki ga je treba plačati, če je pogodbena obveznost izpolnjena.

V primeru pogodbe o obrestni meri se cena za vsak sestavni del pogodbe določi na osnovi enote. Na primer količina za vsak kvadratni meter ometa ali stopnja betoniranja na vsak kubični meter. In plačani znesek se izračuna na podlagi količine, pomnožene s pogodbeno stopnjo.

enostaven način za razlikovanje med njimi ali rušenje stare hiše bi lahko bilo v enem pavšalnem znesku

dogovorjen znesek in se plača po zaključku rušenja. Po drugi strani pa bi lahko med gradnjo hiše tam razdelili pogodbo s stopnjami, določenimi za vsak predmet del, potrebnih za gradnjo hiše.