Kakšna je razlika med fiksnim in fleksibilnim tečajem?


Odgovor 1:

Fiksni tečaj označuje nominalni menjalni tečaj, ki ga denarna uprava trdno določi glede na tujo valuto ali košarico tujih valut. V nasprotju s tem se na deviznih trgih določi spremenljiv tečaj, odvisno od povpraševanja in ponudbe, in na splošno nenehno niha.

Režim fiksnega deviznega tečaja zmanjšuje transakcijske stroške, ki jih prinaša negotovost tečaja, kar bi lahko odvrnilo mednarodno trgovino in naložbe ter zagotovilo verodostojno sidro za denarno politiko z nizkimi inflacijami. Po drugi strani je v tem režimu izgubljena avtonomna denarna politika, saj mora centralna banka še naprej posegati na devizni trg, da bi tečaj ohranila na uradno določeni ravni. Zato je avtonomna denarna politika velika prednost spremenljivega tečaja. Če domače gospodarstvo zdrsne v recesijo, lahko samostojna denarna politika centralni banki omogoči povečanje povpraševanja in s tem 'izravna' poslovni cikel, tj. Zmanjša vpliv gospodarskih šokov na domačo proizvodnjo in zaposlenost. njihove prednosti in slabosti ter izbira ustreznega režima se lahko razlikujejo za različne države, odvisno od njihovih pogojev, v praksi pa obstajata različna režima menjalnih tečajev, ki ležijo med tema dvema skrajnima različicama, kar zagotavlja določen kompromis med stabilnostjo in prožnostjo.

Menjalni tečaj na Češkem je bil do začetka leta 1996 privezan na košarico valut, nato je bil zatič učinkovito odpravljen s precejšnjim širjenjem pasu nihanj, zdaj pa češko gospodarstvo deluje v tako imenovanem upravljanem plavajočem režimu, tj. menjalni tečaj niha, vendar se centralna banka lahko obrne na intervencije, če pride do izjemnih nihanj.

Znani smo po vrhunski podpori strankam, čeprav je splošna politika uživanja. Našim strankam, zaradi katerih se ukvarjamo s tem poslom, nudimo najboljše storitve. Nismo najpreprostejši pošteni, ampak tudi predani in pripravljeni, da bi vas ustvarili zadovoljni. Naša leta nas čakajo višje kot primerljiva podjetja na tem področju, ki nas zanima. Na Danesh Exchange lahko iščete naše ponudbe v zvezi s trgovino z valuto katere koli države. Danesh Exchange je najboljša menjalnica v Melbournu.


Odgovor 2:

Obstajajo tri vrste ali postopek za določanje tečaja:

Dolarizacija, vezana stopnja in upravljana spremenljiva stopnja.

Tu je Pegged tečaj imenovan fiksni tečaj, kjer vlada države določi fiksni menjalni tečaj za svojo valuto v primerjavi z drugo valuto. Na primer, ko je Kitajska določila svoj Yuan tečaj proti USD.

Upravljalni spremenljivi tečaj je način, na katerega se devizni tečaj določa na podlagi pravila ponudbe povpraševanja v svetovnem gospodarstvu. Temu sledi večina držav.

Dobro razlago zgoraj navedenega najdete tukaj:

Kaj so valutni pari in tečaj pri Forex trgovanju | FinanceOrigin


Odgovor 3:

Obstajajo tri vrste ali postopek za določanje tečaja:

Dolarizacija, vezana stopnja in upravljana spremenljiva stopnja.

Tu je Pegged tečaj imenovan fiksni tečaj, kjer vlada države določi fiksni menjalni tečaj za svojo valuto v primerjavi z drugo valuto. Na primer, ko je Kitajska določila svoj Yuan tečaj proti USD.

Upravljalni spremenljivi tečaj je način, na katerega se devizni tečaj določa na podlagi pravila ponudbe povpraševanja v svetovnem gospodarstvu. Temu sledi večina držav.

Dobro razlago zgoraj navedenega najdete tukaj:

Kaj so valutni pari in tečaj pri Forex trgovanju | FinanceOrigin


Odgovor 4:

Obstajajo tri vrste ali postopek za določanje tečaja:

Dolarizacija, vezana stopnja in upravljana spremenljiva stopnja.

Tu je Pegged tečaj imenovan fiksni tečaj, kjer vlada države določi fiksni menjalni tečaj za svojo valuto v primerjavi z drugo valuto. Na primer, ko je Kitajska določila svoj Yuan tečaj proti USD.

Upravljalni spremenljivi tečaj je način, na katerega se devizni tečaj določa na podlagi pravila ponudbe povpraševanja v svetovnem gospodarstvu. Temu sledi večina držav.

Dobro razlago zgoraj navedenega najdete tukaj:

Kaj so valutni pari in tečaj pri Forex trgovanju | FinanceOrigin