Kakšna je razlika med pozitivnimi in normativnimi izjavami? Zakaj so pomembni v ekonomiji?


Odgovor 1:

V logičnih trditvah so položaji domneve dejstva. Pozitivna ekonomija torej temeljijo na dejstvih (torej preizkušljive) izjave o ekonomiji. Ni treba, da so resnične, ampak se lahko preizkušajo v resnici. Torej lahko rečem, "stopnja brezposelnosti je 80%," in čeprav to ni resnična trditev, je primer pozitivne ekonomije, saj jo lahko dokažemo ali ovržemo.

Norme so medtem družbene konvencije, ki se spreminjajo. Kar je v sodobni družbi normalno, ljudje pred 100 leti morda niso bili »normalni«. Normativna ekonomija torej temelji na mnenju (torej neuničljive) izjave o ekonomiji. "Stopnja brezposelnosti je previsoka," je normativna ekonomska izjava, saj ni objektivnega standarda, ki bi ocenil, da je nekaj "previsoko."

To razlikovanje je pomembno, ker so ekonomska orodja uporabna v pozitivnih situacijah, ne pa tudi v normativnih situacijah. Normativna ekonomska vprašanja se opirajo na vrednostne presoje in vrednote se oblikujejo zunaj področja ekonomije.